ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ปีที่ 6

UploadImage

"ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ปีที่ 6"


ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2556 (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)

เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2556 31 สิงหาคม 2556 นี้

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. dentswufirststep6@hotmail.com หรือ
2. หมายเลขโทรศัพท# 088-957-3935 หรือ
หมายเลขโทรศัพท# 082-712-3502
โดยสามารถติดต่อได(ในวันและเวลา ดังนี้
วันจันทร์– ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 – 18.00 น.


ที่มา : https://www.facebook.com/pages/Dent-SWU-First-Step

ใบสมัครรายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments